Megjelent: 2010-ben, ára: 2.500 Ft

Kezünkbe véve a könyvet, már első pillantásra tévedhetetlenül felismerhetők a forrás, a tartalom, a téma és a szereplők a megvalósítás tükrében. A borító színvilága, emblémái és gyermekkéz lenyomata félreérthetetlenül utal óvodánkra, a cím pedig magában foglalja mindazt, amit ez az intézmény jelképez, képvisel, magáénak vall és felvállal a gyülekezet, a város és az egyház életében. Isten bölcsőjében – a gondviselő Úristen karjában tart, magához ölel, olykor ringatva vígasztal, gondoz bennünket. Ezt a feladatot bízta ránk is, az óvoda falain belül, a hit által együtt gondolkodó szülőkre, nevelőkre, óvónőkre, dajkákra. A bölcső a kezdetek szimbóluma. Jelképezi az emberi élet kezdetét, az intézmény megszületését és a társadalmi változás elindulását is. Elsők voltunk 1990 őszén, akik evangélikus egyházi óvodát hoztunk létre és indítottunk útjára, ezért egyidősek vagyunk a demokratikus magyar társadalom legújabbkori történelmével.

Három ember nevét szeretném megemlíteni az alapítók közül, akik nemcsak történelmet írtak, de alakították is azt. Káposzta Lajos esperes úr, a gyülekezet akkori lelkésze, aki mert nagyot álmodni és álmát meg is valósította két egyház  és tanítás mellett elkötelezett hűséges óvónő segítségével, ők pedig Köhlerné Schiszler Ágnes és Frittmann Istvánné Lajkó Márta. Az ő hitük, erejük, harcuk nélkül ma nem ünnepelhetnénk.

Az alapítás történetéről és résztvevőiről olvashatunk az első fejezetben, ahol korabeli fényképeket, újságcikkeket, tudósításokat is találhatunk.

A könyv további részeiben megelevenedik az elmúlt húsz év óvónők, tanítónők, tanítványok, szülők írása nyomán, betekintést kap az olvasó az óvodai élet mindennapjaiba és hagyományaiba. Az óvodai nevelőközösség közkinccsé teszi az intézmény pedagógiai alapelvét, profilját és ars poeticáját. A függelékben található fotókat nézegetve mindenki ismerősre lelhet, hiszen minden évfolyamról láthatók csoportképek, névsorok, az ünnepi alkalmakról életképek, az óvodai életről illusztrációk a könyvben.

A szerzők közül egyetlen embert szeretnék megnevezni, aki a jelent képviseli, de neve egyet jelent a húsz évből az utóbbi tizenöttel is, aki ezer szállal kötődik az óvodához, az ő munkássága révén érte el az intézmény jelenlegi megbecsülését, az ő vezetői periódusa alatt vált önálló jogi személlyé, úgy is mondhatnám, hogy nagykorúvá a húsz évvel ezelőtti kezdeményezés. Lakatosné Hachbold Éva vezető-óvónő a rá jellemző elkötelezettséggel, körültekintéssel és precizitással gyűjtötte, alkotta és gondozta a jubileumi kiadvány anyagát, a nyomdába kerülés előestéjén még javította a már sokadszor átnézett tördelt változatot, éjszakáit áldozta azért, hogy olyan színvonalú legyen a könyv, az ő könyve, a mi könyvünk, mely méltó emléket állít az elődöknek és példát ad a kortársaknak. Az ő keze nyomát viseli az Isten bölcsőjében c. ünnepi kiadvány, melyhez a legtöbb segítséget munkatársaitól kapta, biztatást pedig a szülőktől, a gyülekezet vezetőitől, elsősorban Homoki Pál lelkész úrtól, aki ajánlásával szívünkre helyezi két évtized krónikáját, mint a Soltvadkerti Evangélikus Gyülekezet büszkeségét.

Utolsó gondolatommal köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a könyv megjelenéséhez, lehetővé tették, hogy az óvodánknak bizalmat szavazott mintegy 300 család írásos emléket őrizzen az első pedagógiai intézményről, mely befogadta gyermeküket.

Kívánok mindenkinek tartalmas elmélyülést, kellemes tallózást, élményidéző perceket könyvünk segítségével. Szülőként és a szerkesztőbizottság tagjaként egyaránt elfogultan, de szívből ajánlom figyelmükbe.