Diakóniai munkacsoport (7 fő)

Vezetője: Hollós Ágnes

További tagok: Gangl Zsolt, ifj. Pánczél László, Lakatos Mihály, Májer Ferenc, Modok Attila, Ráczné Szarka Márta

Javasolt feladatai:

 • gyülekezeti tagok látogatása rendszeres terv szerint
 • istentiszteleti rend szervezése, színesítése, gyermek istentisztelet megszervezése
 • istentiszteleti kivetítések előkészítése

Építő, karbantartó munkacsoport (12 fő)

Vezetője: Fodor János

További tagok: Csernák József, Eifert János, Eiler Gábor, Font Gábor, Galambos Krisztián, Hollós József, Pánczél László, Modok Imre, Müller Gábor, Ritter Imre, Weppert Sándor

Javasolt feladatai:

 • egyházi ingatlanjaink állapotának figyelemmel kísérése
 • kisebb munkák elvégzése
 • a nagyobb munkák ütemezése, megszervezése
 • ezekről nyilvántartás vezetése

Média munkacsoport (6 fő)

Vezetője: ifj. Bakai Imre

További tagok: Font Csaba, Köhler János, Lakatosné Hachbold Éva, Lehoczki Ferenc, Temerini Ferenc

Javasolt feladatai:

 • a gyülekezeti élet médián keresztül való népszerűsítése
 • az egyes eseményekről fényképek archiválása
 • az események meghirdetése
 • gyülekezeti honlap, plakátok, újság
 • kapcsolattartás médiákkal

Jubileumi munkacsoport (7 fő)

Vezetője: Gangl Gábor

További tagok: Dukai György, Eiler Gyula, Erdős Zoltán, Font Endre, Galántai Károly, Májer Sándor

Javasolt feladatai:

 • a különböző évfordulók számontartása (templom, gyülekezeti ház, óvoda, stb.)
 • 10-20-30 stb. éve konfirmáltak évenkénti összehívása ünnepi istentiszteletre
 • 10-20-30 stb. éve házasságot kötött párok évenkénti összehívása ünnepi istentiszteletre
 • a nyilvántartások és a kiértesítések folyamatos végzése
 • a volt gyülekezeti lelkészek és tanítók sírjainak rendbetétele húsvét és halottak napja környékén

Rendezvényszervező munkacsoport (8 fő)

Vezetője: Péczka Ferenc

További tagok: Erdős Gyula, Fejesné Szarka Rita, Font Sándor (Bócsai út), Font Sándor (Szőlő u.), Galambos Ádám, Galántai Norbert, Kis Molnár Gábor

Javasolt feladati:

 • kapcsolattartás a testvérgyülekezettel és más partnerekkel (pl. kórus, evangélikus borászok, stb.)
 • szokványos és nem szokványos gyülekezeti alkalmak szervezése (egyházmegyei csendesnap, majális, kirándulás, disznótor, stb.)
 • a gyülekezet kapcsolódása egyházközi és városi eseményekhez
 • a gyülekezeti ifjúság, a cserkészcsapat és az óvodások szüleinek bevonása a gyülekezeti rendezvényekbe